Address:
Miri Immigration Services Inc.
5000 Yonge Street Suite 1901
Toronto, Ontario, M2N 7E9
CANADA

Postal address:
P.O.Box 69617
5845 Yonge Street
Willowdale, Ont. M2M 4K3
CANADA

Telephone:
Toronto main Office:
1 (416) 856-1064
1 (416) 225-8666

 
 
ضمن خوش آمد گویی به شما که به دیدن تارنمای سازمان معتبر ومشهور امور مهاجرت میری در کانادا آمده اید، بدین وسیله خاطرعزیز شما را به چند نکته مهم جلب مینمائیم.

با ذکر این ضرب المثل قدیمی که میگوید: کار را به کاردان بسپار، سخن را آغاز می نماییم مهاجرت یکی از مهمترین، و در عین حال سخت ترین، مراحل زندگی یک شخص به شماررفته و تاثیر به سزائی در زندگی شخصی و خا نوادگی، شغل و فرهنگ اشخاص به جا می گذارد

اکثر افراد، به خصوص سرمایه گذاران، به دنبال موقعیت های استثنایی جهت کسب منافع بیشتر، مهاجرت را وسیله قرار میدهند. لذا، عقل سلیم حکم می نماید که امر بدین مهمی را فقط و فقط به دست کسانی سپرد که در این مقوله متخصص و مجرب هستند

اگر شما مصمم به مهاجرت به کانادا هستید و نگران گرفتار شدن در دام افراد سود جو، بی مسئولیت و غیر متخصص می باشید، ازطریق تماس با سازمان ما، از ارائه خدما ت تخصصی، مؤثر وسریع بهره مند شوید

دکتر میری (خوزانی) صاحب مدرک تخصصی مهاجرت با رتبه ممتاز و دارای مجوز صادره از "شورای نظارت بر مشاورین
مهاجرت کانادا" (ICCRC ) می باشد. طبق قانون مهاجرت کانادا، فقط مشاورینی مجاز به فعالیت در امر مهاجرت هستند که دارای شماره عضویت ICCRC باشند.  ICCRC از تاریخ 30 ژوئیه 2011 ، بر اساس قانون کانادا، جایگزین "کانون مشاورین مهاجرت کانادا ( CSIC ) گردیده و مسئول نظارت بر کلیه مشاورین مهاجرت کانادا می باشد. جهت مشاهده لیست مشاورین مجاز به لینک زیر مراجعه شود:

Immigration Consultants of Canada Regulatory Consul (ICCRC)

 
Copyright © 2011 MiriImmigration.com - All rights Reserved. Powered By: GRFE.COM